Ga verder naar de inhoud

Richtlijnen

De informatie op deze website is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, die het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie uitbracht in 2017 en in 2023 van een update voorzag. De volledige richtlijn uit 2017 bevat meer uitgebreide informatie en wetenschappelijke onderbouwing.

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP)

Voor advies, consult en vorming over suïcidepreventie kan je terecht bij de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP).

ASPHA

Met concrete vragen over de begeleiding van een suïcidale persoon kan je terecht bij ASPHA, de Advieslijn SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. ASPHA is bereikbaar via telefoon: 024 24 3000 (elke werkdag tussen 9u en 21u) of e-mail: info@aspha.be.