pic

Suïcidepreventie-reflex

Evidence-based aanbevelingen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

SP-Reflex is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.
Aan de hand van e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe je als hulpverlener deze richtlijn in de praktijk omzet.

SP-Reflex

Hulpverleners vormen een essentiële schakel in de zorg voor suïcidale personen. SP-reflex biedt een houvast om deze belangrijke rol te vervullen in 3 stappen:

Stap 1 – Alert zijn en contact maken

In deze eerste stap wordt de situatie ingeschat. Het eerste contact met de suïcidale persoon is enorm belangrijk.

Stap 2 – Ingrijpen

In deze stap wordt de suïcidespecifieke interventie of behandeling bepaald.

Stap 3 – Verder opvolgen

Tijdens deze laatste stap wordt ingezet op de continuïteit en opvolging van de zorg.

De 4 basisprincipes

Contact maken
Veiligheid bevorderen
Naasten betrekken
Continuïteit van zorg

Theorie

 • Uitgangspunten
  Uitgangspunten van suïcidepreventie

  Deze richtlijn vertrekt van vijf uitgangspunten. Het onderschrijven en uitdragen van deze uitgangspunten is noodzakelijk om op een effectieve manier aan suïcidepreventie te kunnen doen.


  Lees meer
 • Verklarend model
  Het verklarend model

  Suïcidaal gedrag ontstaat vanuit een combinatie en cumulatie van verschillende risicofactoren, beschermende factoren en drempelfactoren.

 • Suïcidaal proces
  Het suïcidaal proces

  Een suïcide gebeurt zelden impulsief. Vaak is er reeds een hele periode van zelfmoordgedachten en -plannen aan vooraf gegaan. Dit proces is niet rechtlijnig, maar kent ups en downs.

E-learning

In onderstaande modules wordt een antwoord gegeven op belangrijke klinische vragen aan de hand van de SP-Reflex. Elke module is opgebouwd uit een e-learning met de theorie van de module en een casus met oefeningen. Bij invullen van een RIZIV-nummer kan accreditatie worden bekomen.

Gezondheidszorgwetgeving

Informeer je over relevante wetgeving, waaronder beroepsgeheim, aansprakelijkheid en patiëntenrechten.


Lees meer

Suïcidepreventiebeleid

Suïcidepreventie vraagt een goed uitgewerkt beleid. Hoe pak je dit aan?


Lees meer

Advies & Vorming

Bekijk waar je terecht kan voor extra advies of vorming op maat.


Lees meer
image

Onze materialen liever op papier?

Publicaties