Ga verder naar de inhoud

Richtlijnen

Hier vind je alle richtlijnen van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Alle richtlijnen zijn gebaseerd op actueel wetenschappelijk onderzoek. Referenties vind je terug in de PDF teksten.

Detectie en interventies bij suïcidale gedachten en gedrag

Deze multidisciplinaire richtlijn biedt handvatten voor het detecteren, bespreken en opzetten van interventies bij suïcidale gedachten en gedrag. Deze richtlijn werd uitgewerkt in 2017 en in 2023 van een update voorzien.

Suicidepreventie bij kinderen en jongeren

In deze richtlijn ontdek je hoe je als zorg- of hulpverlener zelfmoordgedachten bij kinderen en jongeren kan detecteren, bespreken en aanpakken.

Suïcidepreventie bij ouderen

Deze richtlijn biedt adviezen over de detectie en behandeling van suïcidale gedachten en gedrag bij ouderen.

Leidraad Zorgcontinuïteit

Deze leidraad biedt aanbevelingen en tools ter verbetering van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen.