pic

Module 3 – Na een poging

In deze module leer je welke aandachtspunten er zijn bij de eerste opvang, de verdere opvolging, de doorverwijzing en het ontslag van suïcidepogers. Om in aanmerking te komen voor accreditering, dient zowel de e-learning als de praktijkoefening doorlopen te worden.