pic

Module 1 – Detectie

In deze module leer je hoe je signalen van suïcidaliteit kan herkennen, hoe je zelfmoordgedachten kan bespreken, hoe je het suïciderisico inschat en hoe je het suïcidaal gedrag verder kan onderzoeken. Om in aanmerking te komen voor accreditering, dient zowel de e-learning als de praktijkoefening doorlopen te worden.