pic

Suïcidepreventiebeleid

Suïcidepreventie vraagt een goed uitgewerkt beleid. Hoe pak je dit aan?

Richtlijnen rond de detectie en behandeling van suïcidaliteit worden bij voorkeur ingebed in een breder beleid rond suïcidepreventie. Een suïcidepreventiebeleid zorgt voor een omkadering van specifieke acties of maatregelen waardoor de duurzaamheid van deze acties gewaarborgd wordt. Daarnaast kan het er mee voor zorgen dat de visie op suïcidaliteit verankerd en gedeeld wordt en dat de verschillende acties binnen de opvang en zorg voor suïcidale personen beter op elkaar afgestemd worden. Op die manier kan de zorgcontinuïteit verbeterd worden en wordt het makkelijker om de kwaliteit van opvang en zorg voor suïcidale personen op te volgen, te evalueren en eventueel bij te sturen. Naast afspraken over de opvang en zorg voor suïcidale personen en hun omgeving kan een suïcidepreventiebeleid ook afspraken bevatten rond suïcidespecifieke vorming voor de hulpverlener(s) en het suïcideveilig maken van de zorgomgeving.

Klik op de knop hieronder om de aanbevelingen rond suïcidepreventiebeleid te downloaden. Alle aanbevelingen in dit deel zijn bedoeld als leidraad, een risicoanalyse dient uit te wijzen welke aanbevelingen noodzakelijk zijn in een bepaalde zorgomgeving. De aanbevelingen zijn bedoeld voor zowel (middel)grote zorginstellingen (bv.: algemene en psychiatrische ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, …) als voor individuele hulpverleners (bv.: huisartsen, privétherapeuten, …). Omdat de toepasbaarheid en draagwijdte van de aanbevelingen mee bepaald worden door de behandelsetting en de patiëntendoelgroep, worden sommige aanbevelingen verder uitgediept per type zorginstelling.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Visie op suïcidaliteit
  • Draaiboek voor de opvang en zorg voor suïcidale personen
  • Vorming en ondersteuning van hulpverleners
  • Suïcideveilig maken van de zorgomgeving
  • Registratie en evaluatie van suïcidepogingen en suïcides
image

Download hier de volledige richtlijn.

Download PDF Bestel boek