pic

Gezondheidszorgwetgeving

Informeer je over relevante wetgeving, waaronder beroepsgeheim, aansprakelijkheid en patiëntenrechten.

Beroepsgeheim

Aansprakelijkheid

Patiëntenrechten

Dwanginterventies

Hulp bij zelfdoding en euthanasie

Onder euthanasie begrijpt men het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek. Voor hulp bij zelfdoding geldt dezelfde definitie, met het verschil dat de patiënt zelf het euthanaticum inneemt.

Hulp bij zelfdoding valt niet onder de euthanasiewet. Het is dan ook onduidelijk wat de wetgeving hieromtrent zegt. De Federale Evaluatie- en Controlecommissie over Euthanasie besloot dat hulp bij zelfdoding toegelaten is mits de voorwaarden en wettelijke procedures betreffende euthanasie gerespecteerd worden en de handeling plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige arts.

Bij euthanasie gelden de volgende wettelijke voorwaarden:

  • De patiënt is meerderjarig (of ontvoogd minderjarig), handelingsbekwaam en bewust op het moment van verzoek.
  • Het verzoek is vrijwillig, overwogen, duurzaam, herhaald en vrij van externe druk.
  • De patiënt bevindt zich in de wettelijk vereiste gezondheidstoestand.
  • Alle wettelijk voorgeschreven voorwaarden en procedures worden nageleefd.

Meer informatie over hulp bij zelfdoding en euthanasie kan bekomen worden bij het LevensEinde InformatieForum (LEIF), een initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

image

Download hier de volledige richtlijn.

Download PDF Bestel boek