pic

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website www.zelfmoord1813.be/sp-reflex. De gebruiker van deze website dient zich op de hoogte te stellen van deze disclaimer. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert dat u akkoord gaat met deze disclaimer.

Ontwikkeling en aansprakelijkheid

Deze website en de achterliggende richtlijn werden in 2017 ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), in samenwerking met diverse partners (zie bijlage Methodologie voor meer informatie over de totstandkoming en betrokken partners). Het kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Alle aanbevelingen zijn evidence based, dit wil zeggen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of de consensus van experts op het vlak van suïcidepreventie en gezondheidszorg (zie bijlage Methodologie voor meer informatie over de wetenschappelijke onderbouwing en consensusvorming).

De op de website gepubliceerde informatie is bedoeld voor gebruik door hulpverleners binnen de reguliere gezondheidszorg. De aanbevelingen zijn bedoeld als richtlijn, niet als dwingende standaard. VLESP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de aangeleverde informatie of het gevoerde gesprek blijven steeds onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De richtlijnen garanderen niet dat suïcidaal gedrag vermeden kan worden.

Alle aanbevelingen in deze richtlijn zijn gebaseerd op de wetgeving en organisatie van de gezondheidszorg tijdens de ontwikkeling (anno 2016). Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Als u opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, laat het ons dan gerust weten (via info@vlesp.be).

De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VLESP kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en/of onderdelen ervan, of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wanneer u ervoor kiest om een account aan te maken, wat noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor accreditering door het RIZIV of deelnamecertificaten, dan vragen wij u om uw naam, functie, e-mailadres en (indien van toepassing) uw RIZIV-nummer na te laten. VLESP gebruikt deze gegevens om deelnamecertificaten aan te maken en te bezorgen, om de deelnameregistraties door te geven aan het RIZIV, om geanonimiseerde informatie te verzamelen en rapporteren over het gebruik van de website en om ondersteuning te kunnen bieden bij vragen van gebruikers over hun persoonlijke deelname. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor kwaliteits-, effectiviteits- of tevredenheidsonderzoek over het gebruik van de website door VLESP. De gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Wanneer u wenst dat uw gegevens geschrapt worden uit de database, kan u hiervoor een e-mail sturen naar VLESP via info@vlesp.be.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. Deze informatie kan gebruikt worden voor de kwaliteitsbevordering van de website. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de pc van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij VLESP. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VLESP.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of webpagina's van derden of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.