pic

Advies en Vorming

Bekijk waar je terecht kan voor extra advies of vorming op maat.

Advies

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Bij VLESP kan je terecht met vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van suïcidepreventie en het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Ook voor specifieke vragen over deze richtlijn en website kan je VLESP contacteren.

Bereikbaar via:

Meer info is te vinden op: www.vlesp.be

Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP)

CGG-SP heeft een consultfunctie wat betreft suïcidepreventie. Je kan bij hen terecht met concrete vragen over de begeleiding van suïcidale personen. Daarnaast bieden ze ook ondersteuning bij het opmaken van een suïcidepreventiebeleid. Neem hiervoor contact op met de suïcidepreventiewerking in jouw regio.

Meer info en contactgegevens: zelfmoord1813.be/hulpverlening/ondersteuning-door-cgg

Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere Hulpverleners (ASPHA)

ASPHA ondersteunt huisartsen en andere hulpverleners uit de eerste lijn via telefoon en e-mail bij het begeleiden van suïcidale personen, hun omgeving en nabestaanden.

Bereikbaar via:

 • telefoon: 024 24 3000 (elke werkdag tussen 9u en 21u)
 • e-mail: info@aspha.be

Meer info is te vinden op: www.zelfmoord1813.be/aspha

Zorg voor Suïcidepogers

De organisatie Zorg voor Suïcidepogers draagt bij aan het bevorderen van de zorg voor personen na een suïcidepoging, met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Ze biedt in samenwerking met CGG-SP inhoudelijke en logistieke ondersteuning, onder andere door de verspreiding van een instrument aan voor psychosociale evaluatie en opvang van suïcidepofers (IPEO en KIPEO), vormingsmateriaal en psycho-educatieve materialen.

Meer info en contactgegevens: www.zelfmoord1813.be/opvang-van-suïcidepogers

Werkgroep Verder

Bij Werkgroep Verder kan je terecht voor advies rond postventie en de opvang van nabestaanden.

Bereikbaar via:

Meer info is te vinden op: www.zelfmoord1813.be/nabestaanden

Vorming

Vanuit Zelfmoord1813 worden verschillende vormingen voor hulpverleners georganiseerd, zowel op maat als in open aanbod. Thema’s die aan bod kunnen komen tijdens deze vormingen zijn:

 • herkennen van signalen
 • bespreekbaar maken van suïcidaliteit
 • suïcidepreventie voor specifieke doelgroepen (bv. jongeren, volwassenen, ouderen)
 • suïcidepreventie via chat/telefoon/sociale media
 • opvang en zorg voor suïcidale personen
 • opvang en zorg voor suïcidepogers
 • gebruik van (K)IPEO
 • opvang van nabestaanden, postventie en rouwverwerking
 • hulpverlener als nabestaande
 • opstellen van een suïcidepreventiebeleid
 • mediarichtlijnen