pic

Accreditering

De e-learningmodules op deze website komen in aanmerking voor accreditering (voor artsen) door het RIZIV, in de rubriek Ethiek en Economie. U kan één accrediteringspunt per module verdienen. Hiervoor dient u zowel de e-learning als de praktijkoefening van deze module te doorlopen (minimum doorlooptijd per onderdeel is 15 minuten). Geef uw naam, e-mailadres en RIZIV-nummer op bij de start van de e-learning en de praktijkoefening. Deze gegevens worden geregistreerd door VLESP en maandelijks doorgestuurd naar het RIZIV. Het kan tot zes weken duren vooraleer de accrediteringspunten toegevoegd worden aan uw saldo.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor accreditering door het RIZIV, kan u een deelnemerscertificaat ontvangen per module wanneer u uw naam en e-mailadres invult bij de start van de e-learning en praktijkoefening. U ontvangt een certificaat per module (e-learning + praktijkoefening) en kan dus vier certificaten in totaal verdienen. Deze certificaten worden automatisch naar uw e-mailadres verstuurd op het moment dat u een volledige module (e-learning + praktijkoefening) doorlopen hebt (minimum doorlooptijd per onderdeel is 15 minuten).

De verzamelde gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Bij vragen over de accreditering of de certificaten, contacteer VLESP: info@vlesp.be.

image